Od 6 lipca rozpoczęły się półkolonie organizowane przez BARTKA. Pomimo trwającej epidemii proponujemy dzieciom bogaty i urozmaicony program. Większość zajęć odbywa się na powietrzu, w plenerze. Korzystamy z oferty OSiR, spędzając czas na sportowo: na Stadionie Miejskim, boisku przy Belzackiej, kortach i pływalni. Stowarzyszenie Europe Direct prowadzi dla naszych dzieci interesujące zajęcia edukacyjne pt. "Różnorodna Europa". Ogladamy też seanse filmowe w kinie Helios. Uczestnicy rozwijają się artystycznie podczas warsztatów w OEA. Odwiedzimy również Mediatekę. Wiele ciekawych zajęć tematycznych proponują wychowawcy: m.in. plastyczne, umuzykalniające, edukacyjne, różnorodne gry i zabawy towarzyskie oraz wycieczki.
Od 17 czerwca rozpoczynamy zapisy chętnych dzieci na półkolonie letnie. "BARTEK",  w tym roku proponuje trzy turnusy: I- 06-17.07; II-20-31.07, III- 03-14.08. Żeby zapisać dziecko na półkolonie należy podać lub przesłać poniższe dokumenty: Karta kwalifikacyjna i Informacja-zgoda (dokladnie wypełnione i podpisane). Oba dokumenty  w wersji papierowej należy wsunąć do skrzynki na korespodencję- budynek BARTA  lub w wersji elektronicznej wysłać na adres: bartek@swietlicabartek.com.pl (wyłącznie skany- podpisane przez rodzica lub opiekuna). Uprzedzamy, że w tym roku limit miejsc dla dzieci niezwiązanych ze świetlicami jest niewielki ze względu na epidemię i wynikające z tego faktu ograniczenia. O przyjęciu dziecka nie będzie  decydować kolejność zgłoszeń. Każde zgłoszenie będzie analizowane indywidualnie w kontakcie z zapisującym rodzicem.Ze zwzględu na trwającą epidemię COVID-19, półkolonie letnie będziemy organizować wyłącznie w naszych lokalach tj.: BARTEK, TĘCZA,  PROMYK, WIERZEJE i PIĄTKA (nowo otwierany oddział przy Al. 3 Maja 23). Zgodnie z wytycznymi MPiPS, MZ i GIS będą to półkolonie prowadzone w reżimie sanitarnym, co wymusza  zmniejszenie liczebności grup dzieci  oraz  zachowanie wymaganej powierzchni 4 m2 na jedno dziecko+wychowawca oraz przestrzeganie innych procedur bezpieczeństwa.
Ustalone kryteria przyjęć dzieci na półkolonie to: stali podopieczni świetlic, dzieci wskazane przez MOPR i pedagogów szkolnych oraz dzieci z rodzin zastępczych.  W związku z powyższym uprzedzamy, że limit miejsc dla pozostałych chętnych dzieci będzie niewielki.
Zapisy rozpoczniemy od 17.06.2020 r., głównie w formie elektronicznej, bedzie też można wsunąć dokumenty do skrzynki na korespondencję (budynek BARTKA.) Szczegółowe informacje zamieścimy 17.06.