Życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, nadziei na lepsze dni, wiary, że uda nam się przetrwać ten trudny dla nas czas, smacznego jajeczka i pogody ducha przy świątecznym stole  w  gronie najblizszych
naszym podopiecznym-dzieciom i ich rodzinom, wszystkim przyjaciołom, współpracownikom i znajomym składają dyrektor i pracownicy.
Informujemy, że wychowawcy: BARTKA, PROMYKA, TĘCZY I WIERZEJ, od poniedziałku, tj. od 30.03, proponują dzieciom zdalną pomoc w nauce, w przygotowaniu zadanych prac domowych. Będziemy telefonować do rodziców naszych podopiecznych z nową ofertą wsparcia. Każdy zainteresowany rodzic lub dziecko może zwrócić się do nas z prośbą o pomoc: telefonicznie lub mailowo, codziennie w godz. 9.00-15.00
Ponadto przy telefonach dyżurują nasi specjaliści, którzy mogą udzielić wsparcia podopiecznym i ich rodzicom:
pedagog - codziennie, w godz. 14.00-16.00, nr tel. 724 163 625,
specjalista pracy z rodziną - codziennie, w godz. 10.00-12.00, nr tel. 661 051 821.
W tym trudnym czasie zapraszamy do skorzystania z tej formy pomocy.
W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących stanu epidemii wywołanej koronawirusem, Decyzją Wojewody Łódzkiego, dalej pozostaje zawieszona działalność placówek wsparcia dziennego, a takimi są nasze Świetlice, do dnia 10 kwietnia 2020 r.
Apelujemy do dzieci o ograniczanie do minimum aktywności poza domem (pozostań w domu), a także przypominamy o ryzyku, jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad higieny (właściwe i częste mycie rąk) i wytycznych dot. zachowania bezpiecznej odległości między sobą, a innymi osobami  min. 1,5-2 m.