Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek”  w okresie wakacji z od 1 lipca  do 23 sierpnia 2013 r. proponuje atrakcyjne spędzenie czasu wolnego na półkoloniach  letnich.
Półkolonie dla dzieci z rodzin niezamożnych są finansowane z  Miejskiego Programu Profilaktyki Antyalkoholowej.
       Na półkolonie prowadzone w ośmiu lokalach na terenie miasta, na różnych osiedlach, jak najbliżej miejsca zamieszkania dzieci, zapraszamy  w godz. 9.00 –  15.00.
1. „Bartek” ul. Norwida 4         
2. „Wierzeje” ul. Wrzosowa  8 
3. „Słoneczko” ul. Sienkiewicza 8 (w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8)
4. „Tęcza” ul. Broniewskiego 5 (w budynku Gimnazjum Nr 2),
5. „Stokrotka” Świetlica  TPD ul. Wronia 55/59
6. „Biedronka” Świetlica TPD ul. Poprzeczna 15
7. „Starówka”  Świetlica TPD ul. Zamurowa 10
8. „Przygoda” Świetlica artystyczna MOK ul. Wysoka 28/38  (w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego Nr 1)
 W piątek, 17 maja  2013 r.  dzieci z Oddziału "Tęcza" brały udział w akcji charytatywnej na rzecz świetlic artystycznych organizowanej przez Ośrodek Eduakcji Artystycznej MOK. Nasi wychowankowie już od dłuższego czasu solidnie i z wielkim zaangażowaniem przygotowywali się do tego dnia.
                                                          Czas wolny spędzamy też chętnie na zajęciach artystycznych w Ośrodku Edukacji Artystycznej. Każda grupa jeden raz w tygodniu uczestniczy przez ok. 2 godziny w wybranych warsztatach. W tym roku  rozwijamy  swoje talenty i zainteresowania  głównie  podczas zajęc plastycznych, tanecznych i rycerskiej obyczajowości.