Dalsze zawieszenie działalności

W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących stanu epidemii wywołanej koronawirusem, Decyzją Wojewody Łódzkiego, dalej pozostaje zawieszona działalność placówek wsparcia dziennego, a takimi są nasze Świetlice, do dnia 10 kwietnia 2020 r.
Apelujemy do dzieci o ograniczanie do minimum aktywności poza domem (pozostań w domu), a także przypominamy o ryzyku, jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad higieny (właściwe i częste mycie rąk) i wytycznych dot. zachowania bezpiecznej odległości między sobą, a innymi osobami  min. 1,5-2 m.
powrót