Nabór dzieci na półkolonie letnie

W dniu 3 czerwca 2019 r. o godz. 8.00 rozpoczynamy zapisy dzieci na półkolonie letnie. Zapraszamy do sześciu lokali na terenie miasta: "Bartek" ul. Norwida 4; "Tęcza" ul. Pawlikowskiego 1; "Wierzeje" ul. Wrzosowa 8; "Promyk" ul. Wojska Polskiego 54 oraz "Uśmiech" w Szk. Podst nr 12 i  "Przygoda" w Szk. Podst nr 3. Terminy turnusów: I 24.06-05.07; II 08.07-19.07; III 22.07-02.08; IV 05.08-16.08.  Przyjmujemy dzieci, które ukończyły 6 lat.
Formy zapisu:
1. zainteresowani rodzice mogą zgłosić dziecko drogą elektoniczną, przesyłając wypełnioną, podpisaną i zeskanowaną kartę kwalifikacyjną (obie strony)  na adres e-mailowy: bartek@swietlicabartek.com.pl
2. pobraną ze strony internetowej kartę można po wypełnieniu i podpisaniu podać do placówki (niekoniecznie osobiście);
3. zapisu można dokonać na miejscu  w "BARTKU"..

Wymagamy wpisu daty szczepień ochronnych oraz zał. orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy).
Kart zapisu nie przyjmujemy przed ustalonym terminem.
Kwalifikacja dzieci zostanie zakończona 17 czerwca.
Proszę zapoznac się z zał. Regulaminem półkolonii.
powrót