Kontakt

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek”
ul. C. K. Norwida 4
tel./ fax 44 649 76 53  w godz. 8.00 –  19.00 

e-mail   bartek@swietlicabartek.com.pl

www.swietlicabartek.com.pl

www.bip.swietlicabartek.wikom.pl

Oddział „Promyk”  ul. Wojska Polskiego 54
tel. 44 733 90 15,  601 987 271  w godz. 11.00 – 19.00

Oddział  „Tęcza”  ul. J. Pawlikowskiego 1
tel. 603 060 511  w godz. 12.00 – 19.00

Oddział „Wierzeje”  ul. Wrzosowa  8
tel. 44 646 31 66  w godz. 13.00 – 19.00