O świetlicy

Trochę historii

W  1980 roku utworzono Ogród Jordanowski „Bartek",  a  w 1994  na bazie Ogrodu  Świetlicę Środowiskową „Bartek”.
W lipcu 2006 r. powstał pierwszy oddział „Bartka” w lokalu Parafii na Wierzejach pod nazwą „Wierzeje”. Od maja  2009 r. oddział przeniesiono do budynku Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich ul. Wrzosowa 8.

Od stycznia 2007 r. wzbogaciliśmy  naszą ofertę o zajęcia socjoterapeutyczne  i staliśmy się specjalistyczną placówką wsparcia dziennego.
Środowiskowa  Świetlica Socjoterapeutyczna  „Bartek"  pod obecną nazwą  funkcjonuje od 17 kwietnia 2008 r.
W listopadzie 2009 r. utworzono kolejne dwa oddziały Świetlicy: „Słoneczko” przy ul. Sienkiewicza 8, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8  oraz „Tęcza” przy ul. Broniewskiego 5 w budynku Gimnazjum Nr 2.
W placówce organizujemy pracę opiekuńczo-wychowawczą, zajęcia socjoterapeutyczne ze stałymi grupami wychowanków, udzielamy pomocy dydaktycznej, pedagogicznej, logopedycznej,  socjalnej, prowadzimy pracę z rodziną, dożywianie dla dzieci, udzielamy dzieciom pomocy rzeczowej.

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. zakończyliśmy działalność oddziału "Słoneczko". W październiku 2017 r. utworzyliśmy oddział "Promyk" przy ul. Wojska Polskiego 54. Od września 2018 r. oddział "Tęcza" funkcjonuje w nowym lokalu przy ul. J. Pawlikowskiego 1.
Obecnie dysponujemy 140 miejscami: "Bartek"- 40, "Promyk"-38, "Tęcza"-34 i "Wierzeje"-28
.
Zapewniamy opiekę wychowawczą i pomoc specjalistyczną dzieciom w wieku 5 – 16 lat.
Pobyt u nas jest bezpłatny.
Dbamy o to, aby nasza oferta była bogata i atrakcyjna dla podopiecznych, wychodziła naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dzieci i ich rodzin. Zachęcamy do korzystania z oferty świetlicy dzieci najbardziej potrzebujące  wsparcia, funkcjonując w najbliższym środowisku i  wychodząc do potrzebujących.
Nasze placówki wsparcia dziennego są znane na osiedlach, kojarzą się z miejscem atrakcyjnym i przydatnym,  a dzieci i ich rodziny znajdują oczekiwaną pomoc i wsparcie.
„Bartek” funkcjonuje bardzo długo, jesteśmy placówką znaną i cenioną, cechuje nas stabilność  i ciągłość oddziaływań, a także  profesjonalizm.
W  2010 r. nasza placówka została wyróżniona tytułem "DOBRA PRAKTYKA AKTYWNYCH FORM POMOCY EDYCJA 2010 R."
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 


O nas obecnie

„W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem”
          Jan Paweł II


Świetlica jest przyjazna dziecku i jego rodzinie, pomaga, wspiera i radzi.

Jest to miejsce rozwijające osobowość i marzenia. Inspiruje i motywuje, zachęca do zmiany na lepsze.

Świetlica pokazuje jak żyć,  jak się uczyć, jak samodzielnie radzić sobie z problemami w zmieniającej się rzeczywistości, jak być otwartym na drugiego człowieka i jak szanować jego prawa.

Pracują tu mili, spokojni, empatyczni  ludzie, chociaż wymagający i konsekwentni. Pedagodzy i wychowawcy,  prowadzący ciekawe zajęcia, potrafiący wysłuchać dziecko i podejść ze zrozumieniem do jego problemów, dzielić z nim sukcesy i porażki.

Pomieszczenia świetlic są kolorowe, przytulne, panuje tu  miła atmosfera. Panuje ład i porządek. Jest spokojnie i bezpiecznie, pomieszczenia są dobrze wyposażone w  pomoce dydaktyczne, ciekawe gry, nowoczesny sprzęt.
Z kuchni dochodzą smaczne zapachy, zawsze można coś smacznego zjeść i zaspokoić pragnienie.

W świetlicy chce się przebywać od początku do końca zajęć, przychodzenie do niej daje radość, dostarcza rozrywki i bogaci  wiedzę dziecka, pozwala mu  atrakcyjnie spędzić czas wolny z ulubionymi kolegami.
NASZA KADRA

  mgr Bożenna Walczak -  dyrektor
  mgr  Agnieszka Sokalska - główny księgowy

  mgr  Magdalena Wojtania-Masiarek - kierownik, pedagog        
  mgr Grażyna Patejuk - psycholog
          Dorota Dygas - specjalista pracy z rodziną

"Bartek"
   mgr Katarzyna Milczarek - wychowawca-socjoterapeuta
   mgr Monika Niewiarowska
- wychowawca

"Wierzeje"
  
mgr Gabriela Klimczak - starszy wychowawca
   mgr  Agnieszka Goszcz - młodszy wychowawca

"Promyk" 
   mgr   Monika Mycka - wychowawca-logopeda
   mgr  Łukasz Trocha -  młodszy wychowawca-socjoterapeuta
 

"Tęcza"
   mgr Kamila Mierzwa -  wychowawca
  
mgr Karolina Jarocka - wychowawca-socjoterapeuta
 
          Anna Niepsuj - intendent
          Władysław Kacprzyk - prac. gospodarczy.