26-08-2020

"PIĄTKA" zaprasza

Już działa kolejny oddział "PIĄTKA" przy Al. 3 Maja 23. Od 6 lipca prowadziliśmy półkolonie, obecnie dzieci spędzają u nas ostatnie dni wakacji. Lokal na potrzeby świetlicy został gruntownie wyremontowany. Następnie wyposażyliśmy pomieszczenia w: meble, sprzęt, pomoce i przybory do zajęć. Jest kolorowy, przytulny i bezpieczny. Dzieci mają bogatą ofertę spędzania czasu wolnego pod okiem  miłych i  kompetentnych wychowawców. Od września pojawią się nowe propozycje: zajęć, wyjść i wyjazdów. Będzie też można skorzystać z pomocy specjalistow: pedagoga, psychologa, logopedy, socjoterapeuty, pracownika socjalnego. Nadal przyjmujemy zapisy chętnych dzieci (już od 5 roku  życia), zapraszamy. Pod koniec września planujemy uroczyste otwarcie naszej "PIĄTKI".
Za nami już dwa turnusy półkolonii. Czas spędzamy  aktywnie, ciekawie i wesoło. Codziennie wychodzimy w plener: do parku, na boisko, na pływalnię, na stadion, na plac zabaw i siłownię. Bywamy też w: kinie, Mediatece, siedzibie Euro Centrum i Ośrodku Edukacji Artystycznej. Podczas wycieczek autokarowych odwiedziliśmy  łódzkie ZOO i Stanicę harcerską Karczunek. Na miejscu w świetlicach też jest dużo atrakcji: gry, zabawy, muzykowanie i odpoczynek na zielonej trawce. Niewątpliwie każdy dzień jest przygodą.
Od 6 lipca rozpoczęły się półkolonie organizowane przez BARTKA. Pomimo trwającej epidemii proponujemy dzieciom bogaty i urozmaicony program. Większość zajęć odbywa się na powietrzu, w plenerze. Korzystamy z oferty OSiR, spędzając czas na sportowo: na Stadionie Miejskim, boisku przy Belzackiej, kortach i pływalni. Stowarzyszenie Europe Direct prowadzi dla naszych dzieci interesujące zajęcia edukacyjne pt. "Różnorodna Europa". Ogladamy też seanse filmowe w kinie Helios. Uczestnicy rozwijają się artystycznie podczas warsztatów w OEA. Odwiedzimy również Mediatekę. Wiele ciekawych zajęć tematycznych proponują wychowawcy: m.in. plastyczne, umuzykalniające, edukacyjne, różnorodne gry i zabawy towarzyskie oraz wycieczki.
Od 17 czerwca rozpoczynamy zapisy chętnych dzieci na półkolonie letnie. "BARTEK",  w tym roku proponuje trzy turnusy: I- 06-17.07; II-20-31.07, III- 03-14.08. Żeby zapisać dziecko na półkolonie należy podać lub przesłać poniższe dokumenty: Karta kwalifikacyjna i Informacja-zgoda (dokladnie wypełnione i podpisane). Oba dokumenty  w wersji papierowej należy wsunąć do skrzynki na korespodencję- budynek BARTA  lub w wersji elektronicznej wysłać na adres: bartek@swietlicabartek.com.pl (wyłącznie skany- podpisane przez rodzica lub opiekuna). Uprzedzamy, że w tym roku limit miejsc dla dzieci niezwiązanych ze świetlicami jest niewielki ze względu na epidemię i wynikające z tego faktu ograniczenia. O przyjęciu dziecka nie będzie  decydować kolejność zgłoszeń. Każde zgłoszenie będzie analizowane indywidualnie w kontakcie z zapisującym rodzicem.Ze zwzględu na trwającą epidemię COVID-19, półkolonie letnie będziemy organizować wyłącznie w naszych lokalach tj.: BARTEK, TĘCZA,  PROMYK, WIERZEJE i PIĄTKA (nowo otwierany oddział przy Al. 3 Maja 23). Zgodnie z wytycznymi MPiPS, MZ i GIS będą to półkolonie prowadzone w reżimie sanitarnym, co wymusza  zmniejszenie liczebności grup dzieci  oraz  zachowanie wymaganej powierzchni 4 m2 na jedno dziecko+wychowawca oraz przestrzeganie innych procedur bezpieczeństwa.
Ustalone kryteria przyjęć dzieci na półkolonie to: stali podopieczni świetlic, dzieci wskazane przez MOPR i pedagogów szkolnych oraz dzieci z rodzin zastępczych.  W związku z powyższym uprzedzamy, że limit miejsc dla pozostałych chętnych dzieci będzie niewielki.
Zapisy rozpoczniemy od 17.06.2020 r., głównie w formie elektronicznej, bedzie też można wsunąć dokumenty do skrzynki na korespondencję (budynek BARTKA.) Szczegółowe informacje zamieścimy 17.06.
Informujemy, że w uzgodnieniu z Referatem Spraw Społecznych Urzędu Miasta z dniem 08.06.2020 r. Świetlica BARTEK i oddziały: PROMYK, TĘCZA i WIERZEJE zostaną uruchomione w reżimie sanitarnym. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego do świetlic przyjmiemy ograniczoną ilość dzieci, uwzględniając wymaganą przestrzeń min. 4 m kwadratowe na jedną osobę oraz wymagane zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.
Które dzieci, będą mogły wrócić w pierwszej kolejności, ustalimy podczas indywidualnych kontaktów z rodzicami. Po telefonicznym uzgodnieniu powrotu dziecka, rodzic będzie proszony o dostarczenie podpisanej INFORMACJI i ZGODY. Przykro nam, że nie możemy przyjąć wszystkich zapisanych dzieci, będzie to możliwe w póżniejszym terminie, kiedy nastąpi poprawa sytuacji epidemiologicznej.
Informacja oraz Zgoda w zał.