Od 17 czerwca rozpoczynamy zapisy chętnych dzieci na półkolonie letnie. "BARTEK",  w tym roku proponuje trzy turnusy: I- 06-17.07; II-20-31.07, III- 03-14.08. Żeby zapisać dziecko na półkolonie należy podać lub przesłać poniższe dokumenty: Karta kwalifikacyjna i Informacja-zgoda (dokladnie wypełnione i podpisane). Oba dokumenty  w wersji papierowej należy wsunąć do skrzynki na korespodencję- budynek BARTA  lub w wersji elektronicznej wysłać na adres: bartek@swietlicabartek.com.pl (wyłącznie skany- podpisane przez rodzica lub opiekuna). Uprzedzamy, że w tym roku limit miejsc dla dzieci niezwiązanych ze świetlicami jest niewielki ze względu na epidemię i wynikające z tego faktu ograniczenia. O przyjęciu dziecka nie będzie  decydować kolejność zgłoszeń. Każde zgłoszenie będzie analizowane indywidualnie w kontakcie z zapisującym rodzicem.



Ze zwzględu na trwającą epidemię COVID-19, półkolonie letnie będziemy organizować wyłącznie w naszych lokalach tj.: BARTEK, TĘCZA,  PROMYK, WIERZEJE i PIĄTKA (nowo otwierany oddział przy Al. 3 Maja 23). Zgodnie z wytycznymi MPiPS, MZ i GIS będą to półkolonie prowadzone w reżimie sanitarnym, co wymusza  zmniejszenie liczebności grup dzieci  oraz  zachowanie wymaganej powierzchni 4 m2 na jedno dziecko+wychowawca oraz przestrzeganie innych procedur bezpieczeństwa.
Ustalone kryteria przyjęć dzieci na półkolonie to: stali podopieczni świetlic, dzieci wskazane przez MOPR i pedagogów szkolnych oraz dzieci z rodzin zastępczych.  W związku z powyższym uprzedzamy, że limit miejsc dla pozostałych chętnych dzieci będzie niewielki.
Zapisy rozpoczniemy od 17.06.2020 r., głównie w formie elektronicznej, bedzie też można wsunąć dokumenty do skrzynki na korespondencję (budynek BARTKA.) Szczegółowe informacje zamieścimy 17.06.
Informujemy, że w uzgodnieniu z Referatem Spraw Społecznych Urzędu Miasta z dniem 08.06.2020 r. Świetlica BARTEK i oddziały: PROMYK, TĘCZA i WIERZEJE zostaną uruchomione w reżimie sanitarnym. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego do świetlic przyjmiemy ograniczoną ilość dzieci, uwzględniając wymaganą przestrzeń min. 4 m kwadratowe na jedną osobę oraz wymagane zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.
Które dzieci, będą mogły wrócić w pierwszej kolejności, ustalimy podczas indywidualnych kontaktów z rodzicami. Po telefonicznym uzgodnieniu powrotu dziecka, rodzic będzie proszony o dostarczenie podpisanej INFORMACJI i ZGODY. Przykro nam, że nie możemy przyjąć wszystkich zapisanych dzieci, będzie to możliwe w póżniejszym terminie, kiedy nastąpi poprawa sytuacji epidemiologicznej.
Informacja oraz Zgoda w zał.
Z powodu trwającej epidemii koronawirusa nadal nie realizujemy zajęć dla naszych wychowanków na miejscu w świetlicach. Udzielamy natomiast dzieciom zdalnej pomocy w nauce oraz zarówno dzieciom jak i rodzicom pomagamy zdalnie w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji. Nasi specjalisci kontaktują się z rodzinami oraz czekają na kontakt telefoniczny lub e-mailowy od Państwa.
Informujemy,  że Decyzją Wojewody Łódzkiego nastąpiło kolejne przedłużenie zawieszenia działalności Świetlic do 24 kwietnia 2020 r.
Dalej świadczymy dzieciom zdalną pomoc w nauce oraz udzielamy wsparcia rodzinom drogą telefoniczą i za pomocą poczty elektronicznej, zapraszamy do kontaktu. Życzymy wszystkim zdrowia, zostańcie w domu,  nie narażajcie się, noście maseczki, gdy pilnie musicie wyjść. Pozdrawiamy!

Życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych, nadziei na lepsze dni, wiary, że uda nam się przetrwać ten trudny dla nas czas, smacznego jajeczka i pogody ducha przy świątecznym stole  w  gronie najblizszych
naszym podopiecznym-dzieciom i ich rodzinom, wszystkim przyjaciołom, współpracownikom i znajomym składają dyrektor i pracownicy.