Informujemy, że wychowawcy: BARTKA, PROMYKA, TĘCZY I WIERZEJ, od poniedziałku, tj. od 30.03, proponują dzieciom zdalną pomoc w nauce, w przygotowaniu zadanych prac domowych. Będziemy telefonować do rodziców naszych podopiecznych z nową ofertą wsparcia. Każdy zainteresowany rodzic lub dziecko może zwrócić się do nas z prośbą o pomoc: telefonicznie lub mailowo, codziennie w godz. 9.00-15.00
Ponadto przy telefonach dyżurują nasi specjaliści, którzy mogą udzielić wsparcia podopiecznym i ich rodzicom:
pedagog - codziennie, w godz. 14.00-16.00, nr tel. 724 163 625,
specjalista pracy z rodziną - codziennie, w godz. 10.00-12.00, nr tel. 661 051 821.
W tym trudnym czasie zapraszamy do skorzystania z tej formy pomocy.
W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących stanu epidemii wywołanej koronawirusem, Decyzją Wojewody Łódzkiego, dalej pozostaje zawieszona działalność placówek wsparcia dziennego, a takimi są nasze Świetlice, do dnia 10 kwietnia 2020 r.
Apelujemy do dzieci o ograniczanie do minimum aktywności poza domem (pozostań w domu), a także przypominamy o ryzyku, jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad higieny (właściwe i częste mycie rąk) i wytycznych dot. zachowania bezpiecznej odległości między sobą, a innymi osobami  min. 1,5-2 m.
W związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem (COVID-19), w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo informujemy, że od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) Świetlica „Bartek” wprowadza szczególne zasady kontaktów z klientami. Placówka jest zamknięta dla dzieci do dnia 25 marca 2020 r..
Rodziców podopiecznych i innych klientów w razie pilnej potrzeby prosimy o kontakty wyłącznie telefoniczne lub drogą elektroniczną. Te nadzwyczajne środki profilaktyczne będą obowiązywały do odwołania.
W związku z powyższym:
• w przypadkach pilnego kontaktu z Dyrektorem, kontakt telefoniczny pod nr tel. 723 308 585;
•  z pedagogiem, kontakt telefoniczny pod nr 724 163 625;
• z specjalistą pracy z rodziną, kontakt telefoniczny pod nr 661 051 821;
• wychowawcą oddziału „PROMYK”, kontakt telefoniczny pod nr 601 987 271;


W związku z szerzeniem się zakażeń koronawirusem wprowadzamy środki profilaktyczne polegające na zawieszeniu zajęć dla dzieci w  Świetlicy "Bartek" i oddziałach: "Promyk", "Tęcza"  i "Wierzeje". Całkowite zawieszenie zajęć nastąpi od 13 marca do 25 marca 2020 roku.
W dniach 11-12 marca zapewnimy opiekę w świetlicy dzieciom, których rodzice nie mogą zorganizować opieki w domu w godz. 12.00-18.00.
Powyższą  decyzję podejmujemy na polecenie Wojewody Łódzkiego. Zawieszając zajęcia kierujemy się troską o bezpieczeństwo dzieci i ich rodzin, gdyż wprowadzenie takich działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.
W ramach miejskiego projektu "Razem możemy jeszcze więcej" powstanie kolejny oddział naszej Świetlicy pod nazwą "PIĄTKA", który będzie zlokalizowany przy Al. 3 Maja 23. Na realizację projektu otrzymaliśmy środki finansowe z  Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 521 560,00 zł.
Lokal na potrzeby "PIĄTKI" zostanie adaptowany, wyremontowany, żeby dzieci mogły spędzać czas wolny w przytulnych, kolorowych i bogato wyposażonych pomieszczeniach. Nabór chętnych do świetlicy rozpoczniemy od 1 kwietnia 2020 r. Szczegółowe informacje dot. nowej "Piątki" już wkrótce.
27-01-2020

I po feriach

Ferie zimowe to w naszych świetlicach półkolonie. W tym roku czas wolny na półkoloniach spędziło z nami 242 dzieci. Jak zwykle mieliśmy dla dziieci bogatą ofertę pod hasłem "Atrakcje dla aktywnych", nie było miejsca na nudę, zorganizowane zajęcia trwały od godz. 9 do 15.  Tegoroczne półkolonie to czas spędzony bez komputerów i smartfonów.  Atrakcyjny program spowodował, że dzieci były zaopiekowane i bezpieczne. codziennie otrzymywały nowe, ciekawe propozycje. W świetlicach czekały też smaczne posiłki. Czas szybko mija, gdy spędza się go aktywnie i już po feriach. W zał. fotografie.