Półkolonie letnie 2021 z "BARTKIEM”

W przyszłym tygodniu uruchamiamy zapisy na półkolonie letnie pn. „Złote lato wzywa nas – aktywności nadszedł czas!”
Uprzejmie informuję, że od dnia 7 czerwca 2021 r. do 18 czerwca 2021 r. w godz.8:00-17:00 będą trwały zapisy na półkolonie letnie, które planowane są 
w tym roku w 3 turnusach: I-05-16.07; II-19-30.07, III- 02-13.08. Mając na uwadze trwającą wciąż epidemię koronawirusa, wypoczynek będzie organizowany wyłącznie w naszych lokalach tj: „Bartek” – ul. Norwida 4, „Promyk” – ul. Wojska Polskiego 54, „Tęcza” – ul. Pawlikowskiego 1, „”Piątka” – al. 3 Maja 23.
Półkolonie będą odbywać się zgodnie z wytycznymi  GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r. tj. w reżimie sanitarnym, który obliguje nas do zachowania wymaganej powierzchni 4m2 na jedną osobę oraz przestrzegania innych procedur zapewniających bezpieczeństwo podczas wypoczynku.
Ustalone kryteria przyjęć dzieci na półkolonie to: stali podopieczni świetlic, dzieci wskazane przez MOPR i pedagogów szkolnych oraz dzieci z rodzin zastępczych.  W związku z powyższym uprzedzam, że limit miejsc dla pozostałych chętnych będzie niewielki.
W celu zapisania dziecka na półkolonie należy podać lub przesłać poniższe dokumenty: 1) Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, 2) Informację dla rodzica/rodzica i zgodę na pomiar temperatury, 3) Regulamin wypoczynku, 4) Klauzulę informacyjną (dokładnie wypełnione i podpisane). Wszystkie dokumenty  w wersji papierowej należy wsunąć do skrzynki na korespondencję-budynek BARTKA  lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: bartek@swietlicabartek.com.pl (wyłącznie skany!!!- własnoręcznie podpisane przez rodzica lub opiekuna).
O przyjęciu dziecka nie będzie  decydować kolejność zgłoszeń. Każde zgłoszenie będzie analizowane indywidualnie w kontakcie z zapisującym rodzicem.
Informację o ewentualnym zakwalifikowaniu dziecka będzie można uzyskać od dnia 24.06 od godz. 8.00, tel. 44 649 76 53 lub 724 163 625.

powrót