W przyszłym tygodniu uruchamiamy zapisy na półkolonie letnie pn. „Moc atrakcji podczas Bartkowych wakacji!”

Uprzejmie informuję, że od dnia 6 czerwca 2021 r. do 17 czerwca 2021 r. w godz.8:00-16:00 będą trwały zapisy na półkolonie letnie, które planowane są
w tym roku w 3 turnusach: I-4-15.07; II-18-29.07, III- 01-12.08. Wypoczynek będzie organizowany wyłącznie w naszych lokalach tj: „Bartek” – ul. Norwida 4, „Promyk” – ul. Wojska Polskiego 54, „Tęcza” – ul. Pawlikowskiego 1, „”Piątka” – al. 3 Maja 23.
Półkolonie będą realizowane w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz przestrzegania innych procedur zapewniających bezpieczeństwo podczas wypoczynku.
Ustalone kryteria pierwszeństwa przyjęć dzieci na półkolonie to: stali podopieczni świetlic, dzieci wskazane przez MOPR i pedagogów szkolnych, dzieci z rodzin zastępczych pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych.
W celu zapisania dziecka na półkolonie należy podać lub przesłać poniższe dokumenty: 1) Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, 2) Regulamin wypoczynku – Półkolonii LATO 2022, 3) Informację dla rodzica/rodzica i zgodę na pomiar temperatury, 4) Klauzulę informacyjną (dokładnie wypełnione i podpisane).
Wszystkie dokumenty  w wersji papierowej należy wsunąć do skrzynki na korespondencję-budynek BARTKA, ul. Norwida 4  lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: bartek@swietlicabartek.com.pl (wyłącznie skany!!!- własnoręcznie podpisane przez rodzica lub opiekuna).
O przyjęciu dziecka nie będzie  decydować kolejność zgłoszeń. Każde zgłoszenie będzie analizowane indywidualnie w kontakcie z zapisującym rodzicem.
Informację o ewentualnym zakwalifikowaniu dziecka będzie można uzyskać od dnia 27.06 od godz. 8.00, tel. 44 649-76-53 lub 724-163-625.

Załączniki artykułu

[pdf] Regulamin wypoczynku 0.38mb
[pdf] Klazula RODO 0.52mb
powrót