Wychowankowie z oddziału Promyk zdobywcą drugiego miejsca w konkursie "Piękny Dzień Mamy!"

W ubiegły czwartek na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się prezentacja występów uczestników Festiwalu Rodzinnego "Piękny Dzień Mamy"
Jak co roku mieliśmy przyjemność uczestniczyć w wyżej wymienionym Festiwalu, organizowanym z okazji Dnia Matki.
W konkursie zaprezentowały się dzieci ze szkół podstawowych, świetlic szkolnych,  świetlic środowiskowych i artystycznych.
Wszystkie występy były ocenione przez jury w składzie: Tomasz Balcerek – instruktor tańca, choreograf, animator kultury, przewodniczący jury,  Helena Kołodziejczyk – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miasta, Bogdan Sakowski – Wiceprzewodniczący Klubu Seniora w OEA MOK, członek grupy teatralnej „Boczny Tor”.
Powyższa Komisja przyznała naszym Promyczkom za przedstawiony występ: montaż słowno-muzyczny zaszczytne drugie miejsce.
Bardzo dziękujemy za docenienie zaangażowania wychowanków i ogromny wkład jaki nasi instruktorzy - wychowawcy oddziału Promyk włożyli w przygotowanie tego wspaniałego występu.
powrót