Wznowienie działalności placówki w trybie stacjonarnym

Wracamy do Was!
Jest nam bardzo miło poinformować, że od dnia 22.02.2021 r., w uzgodnieniu z kierownikiem Referatu Spraw Społecznych, wznawiamy pracę Świetlicy Bartek i oddziałów Promyk, Tęcza, Piątka i Wierzeje. Będziemy pracować w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Do świetlic przyjmiemy ograniczoną ilość dzieci, uwzględniając wymaganą przestrzeń min. 4 m kwadratowe na jedną osobę oraz wymagane zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m. W rozmowach telefonicznych z rodzicami bądź opiekunami prawnymi ustalimy, które dzieci z naszych placówek wrócą jako pierwsze. W celu przyjęcia dziecka do świetlicy będziemy wymagać od rodzica/opiekuna prawnego dostarczenia podpisanej: Informacji i zgody na pomiar temperatury.
Kochane dzieci! Bardzo serdecznie Was zapraszamy do powrotu do nas, czekamy z utęsknieniem, życząc wszystkim dużo zdrowia!!!
powrót