Zapisy na półkolonie zimowe

W okresie ferii zimowych (04-17.01.2021 r.)  będzimy prowadzić półkolonie  w naszych świetlicach: BARTEK, TĘCZA,  PROMYK, WIERZEJE i PIĄTKA.
Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS będą to półkolonie prowadzone w reżimie sanitarnym, co wymusza m.in. objęcie półkoloniami wyłącznie dzieci z klas I-IV,  zmniejszenia ilości dzieci w grupie oraz przestrzegania procedur bezpieczeństwa (DDMW). Program wypoczynku również bedzie dostosowany do wymogów bezpieczeństwa określonych w ww. wytycznych.

Ustalone kryteria przyjęć dzieci na półkolonie to: stali podopieczni świetlic, dzieci wskazane przez MOPR oraz dzieci z rodzin zastępczych. W związku z powyższym uprzedzamy, że limit miejsc dla pozostałych chętnych dzieci będzie niewielki. Rekrutacje uczestników rozpoczniemy w dniu 15.12.2020 r., o godz. 8.00, a zakończymy 28.12.2020 r. o godz. 15.00.
Żeby zapisać dziecko na półkolonie należy  wymagane dokumenty, tj. Kartę kwalifikacyjną (dokładnie wypełnioną i podpisaną)  i  Informację-zgodę dla rodzica (podpisaną) wysłać na adres e-mailowy kierownika półkolonii magdalena@swietlicabartek.com.pl lub wsunąć dokumenty do skrzynki na korespondencję (budynek BARTKA).
O przyjęciu dziecka nie będzie decydować kolejność zgłoszeń. Każde zgłoszenie będzie analizowane indywidualnie w kontakcie z zapisującym rodzicem.
Szczegółowe informacje można otrzymać  pod nr. tel. 44 649 76 53 lub 724 163 625.

Załączniki artykułu

powrót