Kontakt

Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek”
ul. C. K. Norwida 4
tel./ fax 44 649 76 53  w godz. 8.00 –  19.00 
ferie zimowe i letnie w godz. 9.00 – 15.00

e-mail   bartek@swietlicabartek.com.pl

https://www.swietlicabartek.com.pl

www.bip.swietlicabartek.wikom.pl

Oddział „Promyk”  ul. Wojska Polskiego 54
tel. 44 733 90 15,  w godz. 10.00 – 18.00
ferie zimowe i letnie w godz. 9.00 – 15.00

Oddział  „Tęcza”  ul. J. Pawlikowskiego 1
tel. 603 060 511  w godz. 11.00 – 18.00
ferie zimowe i letnie w godz. 9.00 – 15.00

Oddział "Piątka" Al. 3 Maja 23
tel. 601 987 271, w godz. 10.00 – 18.00
ferie zimowe i letnie w godz. 9.00 – 15.00