O świetlicy

Trochę historii


W  1980 roku utworzono Ogród Jordanowski „Bartek" przy ul. C. K. Norwida 4,  a w r. 1994  na bazie Ogrodu  Świetlicę Środowiskową „Bartek”.
W lipcu 2006 r. powstał pierwszy oddział „Bartka” w lokalu Parafii na Wierzejach pod nazwą „Wierzeje”. Od maja  2009 r. oddział przeniesiono do budynku Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich ul. Wrzosowa 8.


Od stycznia 2007 r. wzbogaciliśmy  naszą ofertę o zajęcia socjoterapeutyczne  i staliśmy się specjalistyczną placówką wsparcia dziennego.
Środowiskowa  Świetlica Socjoterapeutyczna  „Bartek"  pod obecną nazwą  funkcjonuje od 17 kwietnia 2008 r.
W listopadzie 2009 r. utworzono kolejne dwa oddziały Świetlicy: „Słoneczko” przy ul. H. Sienkiewicza 8, w budynku Szkoły Podstawowej Nr 8  oraz „Tęcza” przy ul. W. Broniewskiego 5 w budynku Gimnazjum Nr 2.

W placówce organizujemy pracę opiekuńczo-wychowawczą, zajęcia socjoterapeutyczne ze stałymi grupami wychowanków, udzielamy pomocy dydaktycznej, pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej, socjalnej, prowadzimy pracę z rodziną, dożywianie dla dzieci, udzielamy dzieciom pomocy rzeczowej.

Z dniem 31 sierpnia 2017 r. zakończyliśmy działalność oddziału "Słoneczko". W październiku 2017 r. utworzyliśmy oddział "Promyk" przy ul. Wojska Polskiego 54. Od września 2018 r. oddział "Tęcza" funkcjonuje w nowym lokalu przy ul. J. Pawlikowskiego 1. Z dniem 6 lipca 2020 r. rozpoczął działalność kolejny oddział "Piątka" przy Al. 3 Maja 23.
Z dniem 30 kwietnia 2021 r. z przyczyn niezależnych od nas musieliśmy zamknąć oddział Wierzeje.
Dodatkowo od 1 lipca 2022 r. w nasze struktury zostało włączone Piotrkowskie Centrum Profilaktyczno-Terapeutyczne "Pomarańczowa Linia", zlokalizowane przy ul. Konarskiego 2. Centrum 
rozszerza zakres usług oferowanych przez Świetlicę oraz zapewnia większą kompleksowość  wsparcia dla dzieci, młodzieży do 25 roku życia, zmagających się z problemem uzależnień behawioralnych jak i od środków psychoaktywnych. 
Więcej informacji o działalności Centrum:
http://orangeline.net.pl/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063510045973


Obecnie dysponujemy 120 miejscami: "Bartek"- 30, "Promyk"-30, "Tęcza"-30, "Piątka" - 30.
Zapewniamy opiekę wychowawczą i pomoc specjalistyczną dzieciom w wieku 5 – 16 lat.
Pobyt u nas jest bezpłatny.

Dbamy o to, aby nasza oferta była bogata i atrakcyjna dla podopiecznych, wychodziła naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dzieci i ich rodzin. Zachęcamy do korzystania z oferty świetlicy dzieci najbardziej potrzebujące  wsparcia, funkcjonując w najbliższym środowisku i  wychodząc do potrzebujących.
Nasze placówki wsparcia dziennego są znane na osiedlach, kojarzą się z miejscem atrakcyjnym i przydatnym,  a dzieci i ich rodziny znajdują oczekiwaną pomoc i wsparcie.

„Bartek” funkcjonuje bardzo długo, jesteśmy placówką znaną i cenioną, cechuje nas stabilność  i ciągłość oddziaływań, a także  profesjonalizm.
W  2010 r. nasza placówka została wyróżniona tytułem "DOBRA PRAKTYKA AKTYWNYCH FORM POMOCY EDYCJA 2010 R."
przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.


 

O nas obecnie


„W wychowaniu chodzi właśnie o to,
ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem”
          Jan Paweł II


Świetlica jest przyjazna dziecku i jego rodzinie, pomaga, wspiera i radzi.

Jest to miejsce rozwijające osobowość i marzenia. Inspiruje i motywuje, zachęca do zmiany na lepsze.

Świetlica pokazuje jak żyć,  jak się uczyć, jak samodzielnie radzić sobie z problemami w zmieniającej się rzeczywistości, jak być otwartym na drugiego człowieka i jak szanować jego prawa.

Pracują tu mili, spokojni, empatyczni  ludzie, chociaż wymagający i konsekwentni. Pedagodzy i wychowawcy,  prowadzący ciekawe zajęcia, potrafiący wysłuchać dziecko i podejść ze zrozumieniem do jego problemów, dzielić z nim sukcesy i porażki.

Pomieszczenia świetlic są kolorowe, przytulne, panuje tu  miła atmosfera. Panuje ład i porządek. Jest spokojnie i bezpiecznie, pomieszczenia są dobrze wyposażone w  pomoce dydaktyczne, ciekawe gry, nowoczesny sprzęt.
Z kuchni dochodzą smaczne zapachy, zawsze można coś smacznego zjeść i zaspokoić pragnienie.

W świetlicy chce się przebywać od początku do końca zajęć, przychodzenie do niej daje radość, dostarcza rozrywki i bogaci  wiedzę dziecka, pozwala mu  atrakcyjnie spędzić czas wolny z ulubionymi kolegami.


 

NASZA KADRA


  mgr  Eliza Gałas -  dyrektor
  mgr  Agnieszka Sokalska - główny księgowy

  mgr  Magdalena Wojtania-Masiarek - kierownik-pedagog       
           Dorota Dygas - specjalista pracy socjalnej

"Bartek"
   mgr Katarzyna Milczarek - wychowawca-socjoterapeuta
   mgr Agnieszka Kowalska
- młodszy wychowawca-socjoterapeuta
  

"Promyk" 
   mgr  Agnieszka Goszcz -  wychowawca-socjoterapeuta  
   mgr  Łukasz Trocha -  wychowawca-socjoterapeuta
 

"Tęcza"
   mgr Kamila Zalewska -  starszy wychowawca-socjoterapeuta
  
mgr Karolina Jarocka - starszy wychowawca-socjoterapeuta

 "Piątka"
    mgr Monika Niewiarowska - wychowawca-socjoterapeuta
    mgr Renata Głowacka - młodszy wychowawca-socjoterapeuta   

          
       
Władysław Kacprzyk - robotnik


W ramach funkcjonowania Centrum zatrudniony jest zespół specjalistów: psychologów, pedagogów, psychoterapeutów. Pracą Centrum koordynuje Pani Katarzyna Zatorska.