Oferta

W naszej ofercie znajdują się:

 • terapia pedagogiczna: indywidualna i grupowa;
 • zajęcia socjoterapii: stałe grupy socjoterapeutyczne;
 • pomoc logopedyczna;
 • terapia psychologiczna;
 • indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • zespoły zainteresowań;
 • zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia tematyczne: plastyczne, kulinarne, rekreacyjne, umuzykalniające,  gry, zabawy, wycieczki i  spotkania;
 • pomoc dydaktyczna – pomoc w nauce,
 • propozycja spędzenia czasu  wolnego: komputery, Internet, tenis stołowy, gra „piłka nożna”, bilard, basen z kulkami, konsola PS3, kino świetlicowe, gry stolikowe, kącik zabaw, biblioteczka; zajęcia na powietrzu: ogródek, plac zabaw, boisko, siłownia plenerowa;
 • spotkania i uroczystości okolicznościowe;
 • stałe dożywianie uczestników zajęć;
 • wizyty w domach rodzinnych, wspólpraca z rodzinami podopiecznych;
 • wypoczynek zimowy i letni w formie półkolonii.


Zapisy do placówki


Zapisy nowych dzieci do placówki odbywają przez cały rok, do limitu posiadanych miejsc.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka  osobiście zapisują dziecko do placówki, wypełniając kartę zapisu.
Druk karty zapisu udostępnia pedagog lub wychowawca.

W sytuacjach wyjątkowych  decyzję o zapisie dziecka podejmuje dyrektor placówki.

Informacja o terminie rozpoczęcia kwalifikacji dzieci na wypoczynek zimowy i letni - półkolonię będzie ogłoszona w aktualnościach.