Oferta

W naszej ofercie znajdują się:

W ramach pracy świetlic:
 • terapia pedagogiczna: indywidualna i grupowa;
 • zajęcia socjoterapii: stałe grupy socjoterapeutyczne;
 • pomoc logopedyczna;
 • terapia psychologiczna;
 • indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • zespoły zainteresowań;
 • zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia tematyczne: plastyczne, kulinarne, rekreacyjne, umuzykalniające,  gry, zabawy, wycieczki i  spotkania;
 • pomoc dydaktyczna – pomoc w nauce,
 • propozycja spędzenia czasu  wolnego: komputery, Internet, tenis stołowy, gra „piłka nożna”, bilard, basen z kulkami, konsola PS3, kino świetlicowe, gry stolikowe, kącik zabaw, biblioteczka; zajęcia na powietrzu: ogródek, plac zabaw, boisko, siłownia plenerowa;
 • spotkania i uroczystości okolicznościowe;
 • stałe dożywianie uczestników zajęć;
 • wizyty w domach rodzinnych, wspólpraca z rodzinami podopiecznych.                                                                                                                  
W ramach pracy Piotrkowskiego Centrum Profilaktyczno-Terapeutycznego "Pomarańcowa Linia":
 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień;
 • prowadzenie zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
 • prowadzenie zajęć z rodzicami uczniów w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
 • interwencje terapeutyczno – profilaktyczne wobec młodzieży używającej substancji psychoaktywnych;
 • udzielanie młodzieży i ich rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, terapeutycznych i profilaktycznych w sprawach uzależnień;
 • prowadzenie zajęć dla młodzieży z problemem używania narkotyków -program „Fred goes net”;
 • prowadzenie grupy profilaktyczno-terapeutycznej dla dzieci i młodzieży do 25 r.ż.;
 • prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców;
 • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców młodzieży z problemami uzależnień;
 • udzielanie wsparcia młodym osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące;
 • przygotowywanie programów profilaktycznych;
 • prowadzenie spotkań edukacyjnych dla pedagogów do spraw uzależnień;
 • współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień.

Zapisy do placówki

Zapisy do świetlic
Zapisy nowych dzieci do placówki odbywają przez cały rok, do limitu posiadanych miejsc.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka  osobiście zapisują dziecko do placówki, wypełniając kartę zapisu.
Druk karty zapisu udostępnia pedagog lub wychowawca.

W sytuacjach wyjątkowych  decyzję o zapisie dziecka podejmuje dyrektor placówki.

Informacja o terminie rozpoczęcia kwalifikacji dzieci na wypoczynek zimowy i letni - półkolonię będzie ogłoszona w aktualnościach.


Zapisy do Piotrkowskiego Centrum Profilaktyczno-Terapeutycznego "Pomarańczowa Linia"
Zapisy telefoniczne 44 645 97 85, 44 645 97 86 / osobiste🔸
🔸Poniedziałek 10-14
🔸Wtorek           10-14
🔸Środa               8-12