Standardy ochrony małoletnich

„Standardy ochrony małoletnich” to dokument skonstruowany jako zbiór zasad i procedur postępowania w Środowiskowej Świetlicy Socjoterapeutycznej "Bartek", które mają być przestrzegane i stosowane w sytuacji podejrzenia  krzywdzenia małoletniego (wychowanka). Dokument określa organizację ochrony małoletnich przed krzywdzeniem, sposób dokumentowania, zasady opracowywania planu wspierania osoby doznającej przemocy i wiele innych.

W konstruowaniu ,,Standardów ochrony małoletnich" przyjęto następujące założenia:

W placówce nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich (wychowanków);
Wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia wychowankó oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest osobą krzywdzoną;
Podejmowane postępowanie nie może naruszać praw małoletniego;
Wychowankowie wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłym oraz rówieśnikami;
Małoletni wiedzą, do kogo się zwracać i prosić o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych.

Poniżej załączamy Standardy ochrony małoletnich funkcjonujące w naszej placówce: