ZDALNA POMOC W NAUCE

Informujemy, że wychowawcy: BARTKA, PROMYKA, TĘCZY I WIERZEJ, od poniedziałku, tj. od 30.03, proponują dzieciom zdalną pomoc w nauce, w przygotowaniu zadanych prac domowych. Będziemy telefonować do rodziców naszych podopiecznych z nową ofertą wsparcia. Każdy zainteresowany rodzic lub dziecko może zwrócić się do nas z prośbą o pomoc: telefonicznie lub mailowo, codziennie w godz. 9.00-15.00
Ponadto przy telefonach dyżurują nasi specjaliści, którzy mogą udzielić wsparcia podopiecznym i ich rodzicom:
pedagog - codziennie, w godz. 14.00-16.00, nr tel. 724 163 625,
specjalista pracy z rodziną - codziennie, w godz. 10.00-12.00, nr tel. 661 051 821.
W tym trudnym czasie zapraszamy do skorzystania z tej formy pomocy.

Załączniki artykułu

[jpg] images
powrót