FERIE na półkoloniach

Od 11 do 22 lutego 2013 r.  organizowaliśmy wypoczynek zimowy dla dzieci  z terenu miasta. 
Półkolonie zimowe pod hasłem „Dla każdego coś ciekawego” odbywały się w ośmiu lokalach: świetlic środowiskowych na różnych osiedlach – „Bartek”, „Tęcza”, „Słoneczko”, „Wierzeje”, „Biedronka”, „Starówka”, „Stokrotka” i  w świetlicy artystycznej „Przygoda”.
Te dzieci, które skorzystały z naszej oferty pamiętają, że dużo się działo, program był bardzo bogaty i zawierał m.in.  następujące propozycje:
 • zajęcia integracyjne pod hasłem „Poznajmy się bliżej i polubmy”;
 • zajęcia umuzykalniające: karaoke, nauka piosenek o tematyce zimowej;
 • spotkania  z pracownikami Sanepidu „Żyj zdrowo, dbaj o zdrowie” – pogadanki i projekcje filmów;
 • zwiedzanie ekspozycji  w Muzeum;
 • zajęcia sportowe  z  OSiR:  lodowisko, basen, tenis w hali balonowej;
 • zajęcia artystyczne: taneczne, rycerska obyczajowość, plastyczne, teatralne, fotograficzne w Ośrodku Edukacji Artystycznej MOK;
 • seanse filmowe w kinie Helios;
 • spektakle teatralne w MOK;
 • pobyt w salach zabaw dla dzieci;
 • spotkania i pogawędki nt. zdrowia i bezpieczeństwa;
 • spacery rekreacyjne i śnieżkowe zabawy (las, park),
 • akcja „Pomóżmy zwierzętom zimą”  – odwiedziny w schronisku dla zwierząt, dokarmianie ptaków;
 • dyskoteka na zakończenie karnawału;
 • wycieczka edukacyjno-rekreacyjna: Ujazd (Park Edukacyjny, Zimowa kraina-2 bieguny) – Bogusławice (zwiedzanie stadniny, wystawy powozów, ognisko i kulig);
 • zajęcia kulinarne: owocowe desery i słodkie poczęstunki;
 • zajęcia profilaktyczne i z elementami socjoterapii;
 • codzienne gry i zabawy pt. „Zaczynaj dzień z uśmiechem”.

Z półkolonii skorzystało 207 dzieci w wieku 5 –  15 lat. Wszyscy uczestnicy mieli zapewnione dwa posiłki: II śniadanie i obiad jednodaniowy (II danie).

Na organizację wypoczynku Świetlica „Bartek” otrzymała dotację z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

                      Zapraszamy do obejrzenia fotografii w naszej galerii.
powrót