Półkolonie letnie 2020

Ze zwzględu na trwającą epidemię COVID-19, półkolonie letnie będziemy organizować wyłącznie w naszych lokalach tj.: BARTEK, TĘCZA,  PROMYK, WIERZEJE i PIĄTKA (nowo otwierany oddział przy Al. 3 Maja 23). Zgodnie z wytycznymi MPiPS, MZ i GIS będą to półkolonie prowadzone w reżimie sanitarnym, co wymusza  zmniejszenie liczebności grup dzieci  oraz  zachowanie wymaganej powierzchni 4 m2 na jedno dziecko+wychowawca oraz przestrzeganie innych procedur bezpieczeństwa.
Ustalone kryteria przyjęć dzieci na półkolonie to: stali podopieczni świetlic, dzieci wskazane przez MOPR i pedagogów szkolnych oraz dzieci z rodzin zastępczych.  W związku z powyższym uprzedzamy, że limit miejsc dla pozostałych chętnych dzieci będzie niewielki.
Zapisy rozpoczniemy od 17.06.2020 r., głównie w formie elektronicznej, bedzie też można wsunąć dokumenty do skrzynki na korespondencję (budynek BARTKA.) Szczegółowe informacje zamieścimy 17.06.
powrót