Półkolonie zimowe w Bartku

W przyszłym tygodniu uruchamiamy zapisy na półkolonie zimowe pn. „My się zimy nie boimy - bardzo dobrze się bawimy!”
Uprzejmie informuję, że od dnia 17 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r. w godz.8:00-17:00 będą trwały zapisy na półkolonie zimowe, które planowane są
w tym roku w 2 turnusach: I-14-18 luty 2022 r.; II-21-25 luty 2022 r. Mając na uwadze trwającą wciąż epidemię koronawirusa, wypoczynek będzie organizowany wyłącznie w naszych lokalach tj: „Bartek” – ul. Norwida 4, „Promyk” – ul. Wojska Polskiego 54, „Tęcza” – ul. Pawlikowskiego 1, „”Piątka” – al. 3 Maja 23.
Półkolonie będą odbywać się zgodnie z wytycznymi  GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 r. tj. w reżimie sanitarnym, który obliguje nas do zachowania wymaganej powierzchni 3,5m kw. na jedną osobę oraz przestrzegania innych procedur zapewniających bezpieczeństwo podczas wypoczynku.
Ustalone kryteria przyjęć dzieci na półkolonie to: stali podopieczni świetlic, dzieci wskazane przez MOPR i pedagogów szkolnych oraz dzieci z rodzin zastępczych.  W związku z powyższym uprzedzam, że limit miejsc dla pozostałych chętnych będzie niewielki.
W celu zapisania dziecka na półkolonie należy podać lub przesłać poniższe dokumenty: 1) Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku, 2) Informację dla rodzica/opiekuna i zgodę na pomiar temperatury, 3) Regulamin wypoczynku-półkolonii zimowych, 4) Klauzulę RODO (dokładnie wypełnione i podpisane). Wszystkie dokumenty  w wersji papierowej należy wsunąć do skrzynki na korespondencję-budynek BARTKA  lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: bartek@swietlicabartek.com.pl (wyłącznie skany!!!- własnoręcznie podpisane przez rodzica lub opiekuna).
O przyjęciu dziecka nie będzie  decydować kolejność zgłoszeń. Każde zgłoszenie będzie analizowane indywidualnie w kontakcie z zapisującym rodzicem.
Informację o ewentualnym zakwalifikowaniu dziecka będzie można uzyskać od dnia 02.02.2022 r. od godz. 8.00, pod numerem telefonu 724-163-625 lub 44 649-76-53.
powrót